ברוכים הבאים לטיפול בתפישת המטאיזם.

הטיפולים בתפישת המטאיזם הינם טיפולים עוצמתיים ומשני חיים.

העקרון המנחה את הטיפול הוא: מי שקלקל, הוא שיתקן.

דהיינו, הטיפול והמטפל יהוו מצע עבורך, המטופל/ת,

לערוך את העבודה התודעתית הנדרשת, עבורך ועבור הריפוי שלך.

טיפול אחד

₪100

חבילת ארבעה טיפולים

₪300

(מקבלים טיפול אחד במתנה)

חבילת חמישה טיפולים

₪400

(מקבלים טיפול אחד במתנה)

חבילת שישה טיפולים

₪500

(מקבלים טיפול אחד במתנה)